Tłumaczenia przysięgłe Sosnowiec, Mysłowice, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Katowice

Zdecydowanie nieodłączną częścią branży, w której działamy, są tłumaczenia uwierzytelnione, w samej swojej istocie podlegające wielu przepisom i normalizacji. Niezmiernie istotną cechą przekładu powinna być tu absolutna wierność oryginałowi w języku źródłowym, którą tłumacz przysięgły poświadcza własnym podpisem i pieczęcią, za co spoczywa na nim odpowiedzialność karna. Tłumaczenia tego typu honorowane są przez wszystkie instytucje na terenie całego kraju oraz za granicą (wszelkiego rodzaju sądy, urzędy, ambasady, konsulaty, banki, urzędy, uczelnie, szkoły,itp.).

Właśnie dzięki poświadczeniu zgodności treści przekładu z oryginałem przez tłumacza tłumaczenie uwierzytelnione ma niewątpliwą przewagę nad tłumaczeniem zwykłym. Tłumacze przysięgli często wzywani są przez sądy, urzędników i notariuszy do uczestnictwa we wszelkiego rodzaju toczących się rozprawach, przy podpisywaniu aktów notarialnych, gdy biorą w nich udział osoby, których językiem ojczystym nie jest polski. Obecność tłumacza przysięgłego jest wymagana również wtedy, gdy osoby uczestniczące w postępowaniu dobrze posługują się językiem polskim jako obcym.

przysiegle

Doświadczenie w tłumaczeniach dla wymiaru sprawiedliwości

Od lat wykonujemy liczne tłumaczenia dla sądów, prokuratur i kancelarii prawnych. Tłumaczymy obszerne akta w skomplikowanych postępowaniach prowadzonych we współpracy międzynarodowej, dokumentacje do postępowań itp. Cieszymy się zaufaniem ze względu na profesjonalizm, elastyczne warunki współpracy i terminowość realizacji.

Za co płaci klient zamawiając tłumaczenie przysięgłe?

Tłumaczenia przysięgłe podlegają wielu przepisom prawnym, w których ściśle określony jest sposób rozliczenia za wykonanie tłumaczenia pisemnego. Jednostką rozliczeniową stosowaną przy tłumaczeniach jest tzw. strona rozliczeniowa, która często błędnie uznawana jest za stronę wydruku, czyli awers lub rewers kartki, najczęściej formatu A4. W związku z tym, że strony wydruku nie są sobie równe, gdyż mogą być zapisane różnym stylem i wielkością czcionki, czy też z różną wielkością marginesów i odstępów między wierszami, jedynym słusznym, a dodatkowo określonym w przepisach sposobem jest określenie liczby znaków ze spacjami w dokumencie.

Wspomniana już strona rozliczeniowa w przypadku tłumaczeń przysięgłych pisemnych przekłada się na 1125 znaków ze spacjami, dwie strony rozliczeniowe to dwukrotność tej liczby, itd. Na cenę ma więc wpływ jedynie liczba znaków rozliczeniowych, a nie formatowanie czy układ graficzny strony. Zazwyczaj strony rozliczeniowe określane są szacunkowo z odpowiednim zapasem, ponieważ wykonując pisemne tłumaczenie tłumacz ma obowiązek opisać wszystkie elementy znajdujące się na dokumencie oryginalnym: pieczęcie, podpisy, adnotacje dodatkowe, elementy graficzne, także fragmenty nieczytelne.

Ponadto znaczenie ma również poświadczenie przez tłumacza przysięgłego zgodności treści przekładu z oryginalnym dokumentem lub jego kopią. Poświadczenie oraz podpis i pieczęć tłumacza przysięgłego są tym, co czyni tłumaczenie ważnym w świetle prawa. W związku z tym klient płaci za faktyczną ilość tekstu istniejącego w przekładzie oraz za poświadczenie tłumacza przysięgłego, który działając zgodnie z przepisami i świadomy odpowiedzialności karnej potwierdza wierność tłumaczenia tekstowi w języku oryginalnym. Dzięki temu klient może bez przeszkód i w zgodzie z prawem poczynić kolejne kroki do zrealizowania swoich planów.

Tłumacz przysięgły Sosnowiec

Klienci indywidualni i biznesowi z Sosnowca mogą skorzystać z profesjonalnych usług tłumacza przysięgłego w biurze tłumaczeń Damar. Oferta skierowana jest do osób poszukujących rzetelnych i precyzyjnych rozwiązań realizowanych w krótkich terminach.

Tłumaczenia przysięgłe okazują się niezbędne w przypadku dokumentów, w których bezwzględnie należy zachować wierność i zgodność treści z oryginałem. Dotyczy to szczególnie dokumentów prawnych, takich jak akty notarialne, dokumenty sądowe, świadectwa, dyplomy, certyfikaty, a także dokumentów korporacyjnych, w tym umów, statutów spółek czy raportów finansowych. Pomoc tłumacza przysięgłego w Sosnowcu zapewnia klientom wysoki poziom poufności i ochrony danych oraz profesjonalne podejście do każdego zlecenia.

Tłumacz przysięgły Mysłowice

Usługi tłumacza przysięgłego dedykowane są zarówno instytucjom, przedsiębiorstwom, jak również klientom indywidualnym z Mysłowic. Tłumacze przysięgli, posiadający odpowiednie kwalifikacje i lingwistyczną wiedzę, pomagają w przekładzie dokumentów i gwarantują zgodność treści z prawem, co może mieć wpływ np. na wynik procesów sądowych i spraw urzędowych.

Dzięki usługom tłumacza przysięgłego w Mysłowicach, dokumenty takie jak akty stanu cywilnego, decyzje administracyjne, dokumentacje techniczne lub dokumenty sądowe uzyskują pełną moc prawną i są uznawane przez różne instytucje. Tłumacze przysięgli z biura tłumaczeń Damar, dzięki doświadczeniu i umiejętnościom, gwarantują nie tylko precyzyjny przekład, ale również zachowanie odpowiedniej formy treści oraz terminologii prawnej.

Tłumacz przysięgły Dąbrowa Górnicza

Pomoc tłumacza przysięgłego okaże się nieoceniona m.in. podczas przekładu zagranicznych dokumentów prawnych i administracyjnych na język polski. Możliwe jest także przetłumaczenie oficjalnych pism oraz papierów sądowych na ponad 35 języków obcych, m.in. na niemiecki, francuski, rosyjski czy niderlandzki.

Tłumaczenia przysięgłe w Dąbrowie Górniczej charakteryzują się nie tylko dokładnością i zgodnością z oryginalną treścią, spełniają także normy prawne. Usługi biura tłumaczeń Damar obejmują m.in. przekład aktów notarialnych, dokumentacji prawnych i certyfikatów, jak również tłumaczenia dokumentów korporacyjnych. Tłumacze przysięgli dbają o odpowiednią terminologię prawną i branżową, co zostaje sprawdzone przez weryfikatorów treści.

Tłumacz przysięgły Jaworzno

Tłumacz przysięgły dostarcza uwierzytelnione tłumaczenia dokumentów, które spełniają wymogi prawne i formalne zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Specjalista dba o to, by wiernie i precyzyjnie oddać sens oryginalnej treści oraz gwarantuje zgodność dokumentów z obowiązującymi w danym państwie przepisami prawa.

Tłumaczenia przysięgłe w Jaworznie obejmują szeroki zakres usług, m.in. przekład aktów notarialnych, specjalistycznych dokumentacji, materiałów sądowych oraz umów biznesowych na ponad 35 języków obcych. Współpraca z doświadczonym tłumaczem z biura Damar to gwarancja, że przetłumaczone dokumenty są prawnie wiążące.

Tłumacz przysięgły Katowice

Tłumacz przysięgły stanowi kluczowe wsparcie dla osób, które potrzebują oficjalnego i legalnie uznanego przekładu dokumentów. Tłumacz, posiadający akredytację od właściwych organów, oferuje dokładny przekład treści oraz gwarantuje, że są one prawnie wiążące, co ma istotne znaczenie podczas oficjalnych procedur.

Tłumaczenia przysięgłe w biurze Damar obejmują szeroką gamę dokumentów - od dokumentacji osobistej, przez wyroki prawne, aż po umowy kredytowe czy papiery urzędowe. Każdy przekład weryfikowany jest przez przeszkolone osoby, co gwarantuje wiarygodność informacji zawartych w tłumaczeniu oraz zgodność treści z oryginałem.

Dzięki temu tłumaczenia zyskują formalną akceptację w urzędach, bankach, na uczelniach oraz w sądach.

Zobowiązanie do zachowania poufności przekazywanych informacji jest nieodłącznym elementem usługi, co gwarantuje bezpieczeństwo i prywatność danych klienta. Współpraca z tłumaczem przysięgłym z biura Damar to gwarancja dokładności, rzetelnego przekładu oraz realizacji zleceń w terminie.