TŁUMACZENIA PRZYSIĘGŁE

Zdecydowanie nieodłączną częścią branży, w której działamy, są tłumaczenia uwierzytelnione, w samej swojej istocie podlegające wielu przepisom i normalizacji. Niezmiernie istotną cechą przekładu powinna być tu absolutna wierność oryginałowi w języku źródłowym, którą tłumacz przysięgły poświadcza własnym podpisem i pieczęcią, za co spoczywa na nim odpowiedzialność karna. Tłumaczenia tego typu honorowane są przez wszystkie instytucje na terenie całego kraju oraz za granicą (wszelkiego rodzaju sądy, urzędy, ambasady, konsulaty, banki, urzędy, uczelnie, szkoły,itp.). Właśnie dzięki poświadczeniu zgodności treści przekładu z oryginałem przez tłumacza tłumaczenie uwierzytelnione ma niewątpliwą przewagę nad tłumaczeniem zwykłym. Tłumacze przysięgli często wzywani są przez sądy, urzędników i notariuszy do uczestnictwa we wszelkiego rodzaju toczących się rozprawach, przy podpisywaniu aktów notarialnych, gdy biorą w nich udział osoby, których językiem ojczystym nie jest polski. Obecność tłumacza przysięgłego jest wymagana również wtedy, gdy osoby uczestniczące w postępowaniu dobrze posługują się językiem polskim jako obcym.

przysiegle
DOŚWIADCZENIE W TŁUMACZENIACH DLA WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI

Od lat wykonujemy liczne tłumaczenia dla sądów, prokuratur i kancelarii prawnych. Tłumaczymy obszerne akta w skomplikowanych postępowaniach prowadzonych we współpracy międzynarodowej, dokumentacje do postępowań itp. Cieszymy się zaufaniem ze względu na profesjonalizm, elastyczne warunki współpracy i terminowość realizacji.

ZA CO PŁACI KLIENT ZAMAWIAJĄC TŁUMACZENIE PRZYSIĘGŁE?

Tłumaczenia przysięgłe podlegają wielu przepisom prawnym, w których ściśle określony jest sposób rozliczenia za wykonanie tłumaczenia pisemnego. Jednostką rozliczeniową stosowaną przy tłumaczeniach jest tzw. strona rozliczeniowa, która często błędnie uznawana jest za stronę wydruku, czyli awers lub rewers kartki, najczęściej formatu A4. W związku z tym, że strony wydruku nie są sobie równe, gdyż mogą być zapisane różnym stylem i wielkością czcionki, czy też z różną wielkością marginesów i odstępów między wierszami, jedynym słusznym, a dodatkowo określonym w przepisach sposobem jest określenie liczby znaków ze spacjami w dokumencie. Wspomniana już strona rozliczeniowa w przypadku tłumaczeń przysięgłych pisemnych przekłada się na 1125 znaków ze spacjami, dwie strony rozliczeniowe to dwukrotność tej liczby, itd. Na cenę ma więc wpływ jedynie liczba znaków rozliczeniowych, a nie formatowanie czy układ graficzny strony. Zazwyczaj strony rozliczeniowe określane są szacunkowo z odpowiednim zapasem, ponieważ wykonując pisemne tłumaczenie tłumacz ma obowiązek opisać wszystkie elementy znajdujące się na dokumencie oryginalnym: pieczęcie, podpisy, adnotacje dodatkowe, elementy graficzne, także fragmenty nieczytelne. Ponadto znaczenie ma również poświadczenie przez tłumacza przysięgłego zgodności treści przekładu z oryginalnym dokumentem lub jego kopią. Poświadczenie oraz podpis i pieczęć tłumacza przysięgłego są tym, co czyni tłumaczenie ważnym w świetle prawa. W związku z tym klient płaci za faktyczną ilość tekstu istniejącego w przekładzie oraz za poświadczenie tłumacza przysięgłego, który działając zgodnie z przepisami i świadomy odpowiedzialności karnej potwierdza wierność tłumaczenia tekstowi w języku oryginalnym. Dzięki temu klient może bez przeszkód i w zgodzie z prawem poczynić kolejne kroki do zrealizowania swoich planów.