Tłumaczenie grafiki, edycja graficzna DTP Sosnowiec, Mysłowice, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Katowice

Świadczone przez nas usługi tłumaczeń pisemnych obejmują wszelkie prace graficzne i przetwarzanie komputerowe plików konieczne do uzyskania edytowalnej i przetłumaczalnej formy tekstu źródłowego. Przesyłane do nas pliki w formie skanów i plików w formacie PDF przetwarzamy roboczo w celu przygotowania oferty. Po akceptacji oferty przez Klienta do pracy nad tekstem przystępuje nasz niezawodny dział obróbki graficznej.

Roboczo przetworzony na potrzeby oferty tekst zostaje tym razem już odwzorowany w formie edytowalnej w całkowitej zgodności z układem graficznym pliku nieedytowalnego. Tak przygotowany tekst jest w pełni gotowy do głównego etapu pracy, jakim jest samo tłumaczenie. Dział obróbki graficznej tak naprawdę w większości przypadków ma styczność z danym tekstem dwukrotnie - przed rozpoczęciem tłumaczenia i po jego zakończeniu, gdyż również w wyniku tłumaczenia dojść może do pewnych zniekształceń graficznej strony pliku, gdy np. teksty tłumaczone w oknach tekstowych przy grafikach są znacznie dłuższe niż tekst źródłowy.

Nasz zespół zadba o to, by tekst docelowy układem graficznym dokładnie odpowiadał tekstowi źródłowemu, ponadto dział obróbki graficznej ma za zadanie dokładnie prześledzić tekst w celu wykrycia ewentualnych błędów lub braków.