tlo-biznes

TŁUMACZENIA DLA BIZNESU

Świetny tłumacz techniczny, który potrafi prawidłowo nazwać i zdefiniować każdy element pieca hutniczego lub wału korbowego, niekoniecznie poradzi sobie z językiem rachunkowości lub prawa. Dlatego wartość dodana naszej firmy dla klienta to wiedza i doświadczenie, któremu tłumaczowi powierzyć dany tekst, jak również duży zespół tłumaczy o różnych specjalizacjach! Wybór ten jest całkowicie kluczowy dla jakości produktu, a tym samym zadowolenia klienta. W tłumaczeniach tekstów prawnych i prawniczych, ekonomicznych, sprawozdań finansowych, raportów biegłych rewidentów ważna jest precyzja, znajomość terminologii, a często przede wszystkim czas! Zgromadzenia wspólników czy zebrania zarządu nie można od tak przełożyć. Tłumaczenie musi być wykonane rzetelnie i szybko! Jest to możliwe wtedy, gdy pracę powierzy się profesjonalistom z doświadczeniem w obchodzeniu się z tego typu tekstami.

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA I JĘZYKOWA

Jednym z podstawowych elementów gwarantującym sukces naszego procesu realizacji tłumaczenia, a tym samym warunkującym zadowolenie klienta, jest weryfikacja merytoryczna i językowa tłumaczenia. Obejmuje ona szeroko rozumianą weryfikację gotowego tłumaczenia przez osobę trzecią (czyli nie tłumacza, który wykonywał dane tłumaczenie) pod kątem rejestru językowego, branżowej terminologii i poprawności językowej, gramatycznej i ortograficznej. W ramach weryfikacji kontroluje się również użycie terminologii specyficznej dla określonego klienta, rejestrowanej i aktualizowanej na bazie odpowiedniej klienckiej pamięci tłumaczeniowej TM.
Weryfikacje wykonywane są zasadniczo przez tłumaczy posiadających odpowiednie wykształcenie inżynierskie, techniczne i wystarczające doświadczenie oraz przez tłumaczy zatrudnionych w naszym biurze zajmujących się na co dzień pracą nad bazami językowymi w ramach współpracy z klientami. Częściowo weryfikacje zlecamy również zewnętrznym, sprawdzonym od lat weryfikatorom branżowym, jak np. lekarze medycyny.
W naszym biurze zatrudniamy polonistkę, która weryfikuje na bieżąco również teksty wymagające najwyższej poprawności językowej, np. materiały marketingowe.

Podsumowując: Inne wymagania spełnić musi felieton publikowany w popularnonaukowym czasopiśmie, a inny dokumenty przetargowe na nową walcownię w hucie. Nasze tłumaczenie zawiera w standardzie weryfikację zgodnie z wymaganiami normowymi. Dzięki temu wciąż czuwamy nad terminologią, jej zmianami i dopasowaniem do wymagań klienta.

DTP - EDYCJA GRAFICZNA

Świadczone przez nas usługi tłumaczeń pisemnych obejmują wszelkie prace graficzne i przetwarzanie komputerowe plików konieczne do uzyskania edytowalnej i przetłumaczalnej formy tekstu źródłowego. Przesyłane do nas pliki w formie skanów i plików w formacie PDF przetwarzamy roboczo w celu przygotowania oferty. Po akceptacji oferty przez Klienta do pracy nad tekstem przystępuje nasz niezawodny dział obróbki graficznej.

Roboczo przetworzony na potrzeby oferty tekst zostaje tym razem już odwzorowany w formie edytowalnej w całkowitej zgodności z układem graficznym pliku nieedytowalnego. Tak przygotowany tekst jest w pełni gotowy do głównego etapu pracy, jakim jest samo tłumaczenie. Dział obróbki graficznej tak naprawdę w większości przypadków ma styczność z danym tekstem dwukrotnie - przed rozpoczęciem tłumaczenia i po jego zakończeniu, gdyż również w wyniku tłumaczenia dojść może do pewnych zniekształceń graficznej strony pliku, gdy np. teksty tłumaczone w oknach tekstowych przy grafikach są znacznie dłuższe niż tekst źródłowy. Nasz zespół zadba o to, by tekst docelowy układem graficznym dokładnie odpowiadał tekstowi źródłowemu, ponadto dział obróbki graficznej ma za zadanie dokładnie prześledzić tekst w celu wykrycia ewentualnych błędów lub braków.