Firma rodzinna

Jesteśmy firmą rodzinną!

Założona w roku 2016 spółka Damar Translation Studio sp. z o.o., jest firmą rodzinną, która kontynuuje i poszerza ofertę jej poprzedniczki – PTU DAMAR. Udziały w spółce należą w większości do Jerzego Marca – założyciela biura tłumaczeń, a pozostałe są podzielone pomiędzy jego małżonkę – Danutę, córkę – Ewę (Zygmunt) i syna Macieja.

Osoby te jednak nie są tylko i wyłącznie udziałowcami spółki, a piastują konkretne stanowiska i wykonują konkretne prace i zadania w ramach działalności spółki. Jerzy Marzec podejmuje we współpracy z pozostałymi członkami zarządu decyzje strategiczne, czuwa nad codziennym funkcjonowaniem spółki i –- dzięki posiadanemu wykształceniu i doświadczeniu – weryfikuje teksty techniczne. Danuta Marzec odpowiada za stronę finansową i księgową spółki, rozliczenia oraz codzienne funkcjonowanie biura obsługi klienta. Ewa Zygmunt jest tłumaczką przysięgłą języka niderlandzkiego i angielskiego oraz, tłumaczką języka włoskiego. Maciej Marzec, mieszkający w Niemczech, obsługuje klientów niemieckich, jest tłumaczem i weryfikatorem języka niemieckiego, ze szczególnym uwzględnieniem branż technicznych oraz odpowiada za graficzną stronę prezentacji firmy.

Poznaj nas bliżej! Zobacz nasz zespół.
damar-logo-glowna

To, że znamy się od „zawsze” i łączą nas więzy krwi nie znaczy jednak, że obowiązuje nas taryfa ulgowa w pracy. Wręcz odwrotnie!

Firmy rodzinne są filarem gospodarki, nie tylko polskiej. Popatrzmy na naszego potężnego sąsiada, który stawiany jest często jak wzór – Niemcy. To tutaj 1000 największych firm rodzinnych generuje 1,73 biliona Euro obrotu (dane za rok 2017) i oferuje 7,2 miliona miejsc pracy. W Austrii prawie 80% firm to firmy rodzinne.

Dlaczego firmy rodzinne mają taki potencjał, by osiągnąć sukces? Bo jak same o sobie mówią - jesteśmy super elastyczni. Wysoce konkurencyjny rynek małych i średnich firm bezustannie uczy nas, jak działać szybko i dostosowywać się do potrzeb klienta! A zatem firma rodzinna to rzetelny, wiarygodny partner, elastyczny i godny zaufania.

Nasza firma w roku 2015 wzięła udział w szeroko zakrojonym i współfinansowanym ze środków UE projekcie rozwoju i integracji polskich firm rodzinnych. Dzięki uczestnictwie w projekcie udało nam się poznać inne polskie firmy rodzinne, ich problemy, wyzwania przed nimi stojące, jak również opracować wizję i strategię rozwoju uwzględniającą specyfikę firm rodzinnych. To również dzięki uczestnictwie w tym projekcie firma nasza stała się w międzyczasie spółką.

Oprócz członków rodzinny w naszej firmie pracują ludzie, których, mimo że formalnie rodziną nie są, traktujemy jako członków rodzinny. Pracownicy to nasz największy atut! Nasz zespół nie jest duży, liczy obecnie 10 osób, nie o wielkość chodzi, lecz o zgranie! A jest to zgrany zespół, grający do jednej bramki, zespół ludzi pracowitych, rzetelnych, lojalnych, kulturalnych i pomagających sobie nawzajem. To ten zespół jest naszą siłą!