Stowarzyszenia i targi

PSBT

Biuro nasze jest od wielu lat aktywnym członkiem Polskiego Stowarzyszenia Biur Tłumaczeń (patrz: http://www.psbt.org.pl/). Dzięki członkostwu w stowarzyszeniu jesteśmy zawsze na bieżąco. Członkostwo to pomaga nam w śledzeniu i rozumieniu zmian w przepisach istotnych dla działania naszej branży, pozwala nam lepiej przygotować się na oczekujące nas wyzwania, umożliwia nawiązanie kontaktów, wymianę doświadczeń i wiedzy.

Celem stowarzyszenia jest również reprezentowanie branży wobec organów administracyjnych i instytucji oraz inne związane z branżową działalnością cele statutowe. Stowarzyszenie organizuje liczne konferencje, spotkania oraz udział w targach międzynarodowych dla swoich członków, co pozwala nam na gromadzenie nowych doświadczeń. Członkami stowarzyszenia są renomowane polskie biura tłumaczeń.

targi

Program „Firmy rodzinne”

W roku 2015 biuro nasze uczestniczyło w programie „Firmy Rodzinne”, który miał na celu rozpoznanie i integrację sektora firm rodzinnych w Polsce. Program finansowany był ze środków Unii Europejskiej. W efekcie prac warsztatowych i seminariów oraz intensywnych prac z wyznaczonymi i profesjonalnymi opiekunami i coachami firmy rodzinne mogły lepiej poznać swoje silne i słabe strony, spojrzeć na siebie z boku i opracować nowe strategie uwzględniające wyzwania przyszłości.

Targi

Od kilku lat firma nasza współpracuje z organizatorem targów Expo Silesia jako oficjalny partner tłumaczeniowy (patrz: https://www.exposilesia.pl/). Dzięki tej współpracy już od kilku lat regularnie jesteśmy wystawcą na licznych imprezach wystawienniczych w centrum targowo-konferencyjnym Expo-Silesia w Sosnowcu. Nasze stoisko możesz odwiedzić m.in. na takich imprezach wystawienniczych, jak: Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki TOOLEX, Targi Hydrauliki, Pneumatyki, Automatyki w Procesach Przemysłowych i innych.

Dzięki uczestnictwu w imprezach targowych poznajemy naszych klientów osobiście, mamy możliwość zaprezentowania naszego biura nowym potencjalnym klientom, śledzimy rozwój w poszczególnych branżach technicznych i wciąż rozwijamy swoją wiedzę.

Dzięki pozytywnym doświadczeniom zebranym na targach Expo Silesia już we wrześniu 2019 spotkasz nas po raz pierwszy na międzynarodowych katowickich targach górniczych (patrz: https://ptg.info.pl/), gdzie będziemy mieli okazję zapoznać się z nowymi trendami w branży górniczej, mającej wciąż znaczny wpływ na charakter naszego regionu, jak również spotkać się z istniejącymi i nowymi klientami.