TŁUMACZENIA USTNE

Od lat dla licznych zakładów przemysłowych zapewniamy obsługę tłumaczy ustnych na spotkania handlowe, szkolenia, audyty techniczne, rozruchy maszyn i linii technologicznych, konferencje, wizyty zagraniczne itp. Czasem tłumacz potrzebny jest na 3-4 godziny, innym razem klient potrzebuje zespołu tłumaczy pracującego w systemie trzyzmianowym przez dłuższy okres czasu. Organizujemy tłumaczenia towarzyszące, konferencyjne wraz z obsługa techniczną, jeśli jest taka potrzeba oraz ustne tłumaczenia przysięgłe.

ustne
ZA CO PŁACI KLIENT ZAMAWIAJĄC TŁUMACZENIE USTNE?

W przypadku tłumaczeń ustnych klient płaci za dyspozycyjność tłumacza w uzgodnionych godzinach. Standardem w branży jest rozliczenie za 4-godzinny blok pracy. W przypadku zleceń długoterminowych, wyjazdowych, tłumaczy więcej niż jednego języka obcego i innych szczególnych czynników, dokonuje się indywidualnych uzgodnień w zależności od zakresu i miejsca wykonywania usługi (koszty dojazdu, noclegów itd.). Cena tłumaczenia ustnego obejmuje także czas, jaki tłumacz poświęca na przygotowanie się, o ile klient jest w stanie udostępnić materiały, które będą wykorzystywane podczas spotkania czy konferencji.

TŁUMACZENIA USTNE POŚWIADCZONE (PRZYSIĘGŁE)

Podczas wielu czynności, w szczególności tych notarialnych, z udziałem obcokrajowca, zgodnie z polskimi przepisami wymagana jest obecność tłumacza przysięgłego. Tak jest podczas ślubu, podczas składania zapewnień przed ślubem w urzędzie stanu cywilnego, podczas zawierania umowy kupna-sprzedaży nieruchomości, zakładania spółki czy też w sądzie, gdy sąd sam z urzędu nie ma obowiązku wezwać tłumacza. Warto z pewnym zapasem czasu zaplanować tłumaczenie i zwrócić się do nas o zorganizowanie tłumacza na spotkanie, gdyż zwykle mają oni sporo pracy, w szczególności tłumacze języków mniej popularnych, jak języki azjatyckie czy północnoeuropejskie.